Mbështetja nga qeveria për projekte për të përmirësuar cilësinë e jetës në zonat rurale

Redaksia
By Redaksia 1 Prill, 2019 20:58

Mbështetja nga qeveria për projekte për të përmirësuar cilësinë e jetës në zonat rurale

Në seancën e sotme, Qeveria miratoi informacionin për të mbështetur projektet e infrastrukturës të financuara nga Programi i Mbështetjes Financiare 2018 për Zhvillimin Rural, përcjell FLAKA.

Sipas shërbimit të shtypit të qeverisë, Agjencia për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të realizojë pagesën e projekteve të miratuara për thirrjen publike për 2018, të cilat parashohin përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale për investime në infrastrukturën rrugore lokale, duke përfshirë edhe urat, për furnizimin me ujë dhe sistemet e ujërave të zeza, si dhe për ndërtimin dhe modernizimin e objekteve në tregjet e produkteve bujqësore, si dhe për shtëpitë për fëmijët dhe të rinjtë dhe qendrat kulturore. Programi për Mbështetjen Financiare të Zhvillimit Rural përfshin projekte për rindërtimin dhe zhvillimin e fshatrave, si dhe projekte për ruajtjen dhe promovimin e vlerave tradicionale në zonat rurale.

Qeveria gjithashtu miratoi informacionin për zbatimin e projektit “Përmirësimi i objekteve doganore dhe organeve të inspektimit në kalimin kufitar Kafthanë”, financuar nga Programi IPA dhe Buxheti i Shtetit – 1.48 milion euro do të jetë grant dhe mbi 300.000 euro nga buxheti.

Qeveria gjithashtu miratoi vendimin për miratimin e fondeve në shumën prej 100 milion denarë nga buxheti i ndarë për pjesën e parë të fushatës për zgjedhjet presidenciale, me kërkesë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. FLAKA

Redaksia
By Redaksia 1 Prill, 2019 20:58