Mbi 418 miliardë denarë mbahen në banka, depozitat po rriten edhe në kohë krize

Desk
By Desk October 30, 2020 21:16

Mbi 418 miliardë denarë mbahen në banka, depozitat po rriten edhe në kohë krize

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mbajnë 418,644 milion denarë në bankat në vend. Shumica e depozitave janë për individë, dhe një më e vogël për sektorin e korporatave, përcjell FLAKA.

Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se qytetarët në banka deri në shtator të vitit 2020 kanë 278,469 milion denarë, nga të cilat 145,806 milion denarë janë në denarë, dhe 132,663 milion denarë në valutë të huaj.

Në sektorin e korporatave, gjithsej depozitat arrijnë në 112,505 milion denarë, shumica e të cilave janë denarë në vlerë prej 79,641 milion denarë, dhe në valutë të huaj 32,865 milion denarë.

Sot në vend festohet Dita Botërore e Kursimeve – 30 Tetor.

Qytetarët i besojnë bankave, siç tregohet nga të dhënat për rritjen e depozitave.

Në baza mujore në shtator, ata regjistruan një rritje prej 0.7 përqind, e cila është rezultat i rritjes së depozitave të sektorit të ekonomive familjare me rritje të moderuar të depozitave të sektorit të korporatave.

Depozitat totale të familjeve në shtator u rritën me 1.0 përqind në bazë mujore, kryesisht për shkak të rritjes së parave të depozitave dhe depozitave afatshkurtra në valutë, me një kontribut pozitiv, por më të ulët të përbërësve të tjerë. Në bazë vjetore, depozitat e familjeve u rritën me 6.1 përqind, kryesisht për shkak të rritjes së parave të depozitave, si dhe depozitave afatshkurtra në valutë, midis një rënie të përbërësve të tjerë. FLAKA

Desk
By Desk October 30, 2020 21:16