“MEMO DOOEL” do të emërohet operator në tregun e organizuar të energjisë elektrike

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 21:07

“MEMO DOOEL” do të emërohet operator në tregun e organizuar të energjisë elektrike

Në seancën e sotme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi informacionin në lidhje me emërimin e operatorit kombëtar në tregun e energjisë elektrike “MEMO DOOEL” – Shkup si një operator në tregun e organizuar të energjisë elektrike, përcjell FLAKA.

Me propozim të Komisionit Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit, Qeveria miratoi Vendimin për emërimin e operatorit të tregut të energjisë elektrike si një operator në tregun e organizuar të energjisë elektrike. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 21:07