Meta kthen në Kuvend dy ligje të tjera: Të nxituara dhe jo të plota

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 16, 2019 21:04

Meta kthen në Kuvend dy ligje të tjera: Të nxituara dhe jo të plota

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta ka kthyer në Parlament dy ligje të tjera.

Në rastin e parë bëhet fjalë për ligjin “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave”, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, i miratuar më 20 qershor.

Në argumentimin e presidentit thuhet se “ky ligj, i paraqitur për shpallje, është një nismë ligjore e nxituar, jo e plotë dhe fryma e këtij ligji shkon në kundërshtim me kuadrin ligjor aktual në fuqi.”

Ligji tjetër i kthyer nga Meta është ai “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”./topchannel/

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 16, 2019 21:04