Ndërtimi i objekteve banesore është ulur

Desk
By Desk 12 Prill, 2019 20:34

Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara në shkurt vazhdon të bjerë. Sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikës, në shkurt të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, lejet e lëshuara të ndërtimit u ulën me 13.6%. Kjo do të thotë se janë lëshuar gjithsej 153 leje ndërtimi, prej të cilave 81 janë për ndërtimin e ndërtesave, pastaj 26 për ndërtimin e infrastrukturës, dmth. objektet e inxhinierisë civile dhe 46 aprovime i referohen rindërtimit, përcjell FLAKA.

Leje të lëshuara për ndërtim në shkurt 2018

Gjithsejt 153

Ndërtime të larta 81

Ndërtime të ulta 26

Rekonstruime 46

Kjo situatë çon në një rënie në vlerën totale të ndërtesave që po ndërtohen. Kështu, vlera e parashikuar totale e objekteve për të cilat lejet e ndërtimit janë lëshuar në shkurt arritën në 19.2 milionë euro, dhe në shkurt të vitit të kaluar ajo arriti në 37.7 milionë euro, me një rënie prej 49.1%.

Vlera e parashikuar e objekteve

Shkurt 2019 – 19,2 milion euro

Shkurt 2018 – 37,7 milion euro

Megjithatë, kjo rënie gjenerohet nga vlera e reduktuar e ndërtesave në ndërtesën e lartë, ndërsa në rritjen e ndërtesave të ulta dhe për rikonstruim, vlera e projektuar e ndërtesave po rritet.

Sipas të dhënave, në shkurt të këtij viti është planifikuar ndërtimi i 123 objekte banesore, nga të cilat 45 janë në komunën Qendër dhe asnjë në Karposh. FLAKA

Desk
By Desk 12 Prill, 2019 20:34