Në shtyllën e dytë dhe të tretë të pensionit mbi 1.37 milion euro janë grumbulluar nga anëtarësia

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka 15 Shtator, 2020 21:14

Në shtyllën e dytë dhe të tretë të pensionit mbi 1.37 milion euro janë grumbulluar nga anëtarësia

Deri në fund të gushtit të këtij viti, 547.616 anëtarë u regjistruan në fondet e pensionit të detyrueshëm dhe vullnetar dhe vlera e përgjithshme e fondeve të tyre të akumuluara tejkalon 1.37 miliardë euro. Përkundër pandemisë së shkaktuar nga KOVID-19, fondet e akumuluara në fonde në tremujorin e dytë të këtij viti u rritën me 7.9% krahasuar me tre muajt e parë të vitit 2020, përcjell FLAKA.

“Pavarësisht sfidave të paraqitura nga kriza Covid-19, sigurimi i pensioneve i financuar plotësisht, i cili është segmenti i dytë më i madh i aseteve në sistemin financiar, menjëherë pas sektorit bankar, mbeti i qëndrueshëm dhe vazhdoi të rritet. Gjegjësisht, fondet totale të akumuluara në fondet private të pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare të menaxhuara nga kompanitë e pensioneve në tremujorin e dytë të këtij viti u rritën me 7.9% krahasuar me tre muajt e parë të vitit 2020”, informon MAPAS.

Maksud Ali, Kryetar i Bordit të Ekspertëve të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimit të Pensionit të Financuar Plotësisht – MAPAS thotë se sot, në Ditën e Ndërgjegjësimit për Pensionin – 15 Shtator, performanca e sigurimit të pensionit të financuar plotësisht është vërtet inkurajuese.

“Ato kontribuojnë në rritjen e mëtejshme të besimit në MAPAS, i cili mbikëqyr operacionet e shoqërive të pensioneve, fondeve të pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare, si dhe kujdestarëve të pasurive dhe menaxherëve të pasurive të huaja, me qëllimin përfundimtar të mbrojtjes së interesave të anëtarëve të fondeve të pensioneve”, thekson Ali.

Paralelisht me funksionin e tij mbikëqyrës, MAPAS, siç theksojnë ata, vazhdon vazhdimisht me aktivitete për informimin dhe edukimin e qytetarëve për mënyrën e funksionimit, përfitimet dhe mundësitë e ofruara nga sistemi i pensioneve me tre shtylla, të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve në fondin e pensionit të detyrueshëm dhe vullnetar , për ndryshimet e fundit në rregullore se kush mund të jetë anëtar i shtyllës së dytë të pensionit, si dhe për nevojën për azhurnimin e rregullt të të dhënave personale dhe monitorimin e vazhdueshëm të kursimeve të tyre pensionale.

MAPAS njofton se theks i veçantë në informimin e publikut, veçanërisht në kuadër të aktiviteteve për festimin e këtij viti 15 Shtator – Dita e Ndërgjegjësimit për Pensionin, do të vihet në rritjen e ndërgjegjësimit tek të rinjtë se vendimet e duhura për pensionin e tyre duhet të merren më shumë tani, pra me punësimin e tyre të parë, jo para pensionit. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka 15 Shtator, 2020 21:14