Në Tetovë e Gostivar 2 persona “shkolën”, orën policore

Driton Zenku
By Driton Zenku April 3, 2020 12:44

Në Tetovë e Gostivar 2 persona “shkolën”, orën policore

Në periudhën e datës 02/03 prill prej ora 07.00 deri 07.00, në rajonin e Sektorit për punë të brendshme Tetovë, gjithsej 2 persona nuk e kanë respektuar vendimin e qeverisë për përkufizimin e lëvizjeve (Te- 1 dhe Gv-1), prej të cilëve njëri është i miturr (GV) të cilët janë privuar nga liria dhe janë mbajtur për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rasteve, me ç’rast kundër katër personave do të përgaditen parashtresa adekuate, në bazë të nenit 206 nga Kodi Penal, njofton Flaka

Ndërsa numri i përgjithshëm i personave të cilët gjenden në karantinë shtetërore në rajonin tonë janë 410 persona (TE-210 dhe GV-200), kurse me deklaratë të nëshkur për vetë-izolim gjenden 75 persona (TE-45 dhe GV-30). Krahas këtyre, janë të ragjistruar edhe 114 persona (TE-83 dhe GV-31) me vendim për kontroll dhe mbikqyrje nga Inspektorati shtetrosë sanitar-shëndetsorë. Flaka

Driton Zenku
By Driton Zenku April 3, 2020 12:44