Nga 1 qershori në Maqedoni nuk do të ketë më pagesa të larta kesh

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka May 21, 2019 22:38

Nga 1 qershori në Maqedoni nuk do të ketë më pagesa të larta kesh

Nga 1 Qershor 2019, në pajtim me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit, është e ndaluar pagesa e parave dhe mallrave në vlerë prej 500 euro ose më shumë në ekuivalent të denarit në formën e një ose më shumë transaksioneve që ndërlidhen njëra me tjetrën, përcjell FLAKA.

E njëjta gjë duhet të bëhet përmes një karte pagese ose një karte pagese përmes një banke, një shtëpi kursimi ose nëpërmjet një llogarie në një institucion tjetër që ofron shërbime të pagesës.

Sipas sa më sipër, nga 1 Qershori 2019, tregtarët me pakicë që bëjnë grumbullimin e parave do të jenë në gjendje të tregtojnë dhe të kthejnë deri në 500 euro për një transaksion individual. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka May 21, 2019 22:38