OKTA ka promovuar ndërtimin e këndit të ri të lojërave gjithëpërfshirëse në shkollën fillore “Brakë Miladinovci” në Strugë

Linda Limani
Publikuar nga Linda Limani 27 Dhjetor, 2021 09:45

OKTA ka promovuar ndërtimin e këndit të ri të lojërave gjithëpërfshirëse në shkollën  fillore “Brakë Miladinovci” në Strugë

Kompania OKTA ka promovuar ndërtimin e këndit të ri të lojërave gjithëpërfshirëse në oborrin e shkollës fillore “Brakë Miladinovci” në Strugë, i cili do të jetë vend i lojës pa kujdes dhe zhvillimit të duhur fizik të nxënësve, përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Ky është këndi i tretë i lojërave gjithëpërfshirës, ​​të cilin kompania OKTA e dhuron në kuadër të bashkëpunimit me Fondacionin Hap pas Hapi, në kuadër të projektit “Be IN, be Inclusive, be Included”.

“Jemi të lumtur që këtë vit kemi dhënë mbështetjen tonë për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm që ka në fokus edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe promovon përfshirjen e tyre sociale dhe arsimore. Me ndihmën e Fondacionit dhe në bashkëpunim me bashkitë, arritëm të ndërtojmë tre kënde lojrash moderne gjithëpërfshirëse në tre shkolla fillore në vend, si mjedise të sigurta të rëndësishme për zhvillimin psikologjik dhe fizik të të gjithë fëmijëve. Jemi mirënjohës për këtë bashkëpunim të përbashkët, me të cilin besojmë se kemi kontribuar në krijimin e ndryshimeve dhe vlerave pozitive, jo vetëm për fëmijët me nevoja të veçanta, por edhe për komunitetin në tërësi”, tha CEO i OKTA-s, Vuk Radovic.

OKTA ka promovuar ndërtimin e këndit të ri të lojërave gjithëpërfshirëse

Këndi i lojërave gjithëpërfshirëse në Shkollën fillore “Brakë Miladinovci” në të cilin shkollohen rreth 1500 fëmijë, është ndërtuar me angazhimin e Komunës së Strugës, e cila nga ana e saj ka ofruar kushtet e nevojshme për realizimin e saj.

“Jemi duke punuar në përmirësimin e mundësive arsimore për të gjithë nxënësit në komunën tonë, me theks të veçantë nxënësit me aftësi të kufizuara. Përfshirja e barabartë sociale dhe arsimore e fëmijëve në shkolla është një motiv për ne për të ndërtuar një partneritet me sektorin e biznesit dhe OJQ-të. Besojmë se me një mjedis të aksesueshëm dhe gjithëpërfshirës, ​​do t’i zhvillojmë në mënyrë adekuate potencialet e fëmijëve tanë.”- Kryetari i Komunës së Strugës, Ramis Merko.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Be IN, be INClusive, be INCLUDED”, i cili punon për përmirësimin e mundësive arsimore për fëmijët, përfshirë ata me aftësi të kufizuara fizike, shqisore dhe intelektuale, duke ofruar mjedise mësimore të aksesueshme dhe stimuluese, si dhe mësimdhënie me cilësi të lartë të personalizuar për studentët.

Projekti i financuar nga Bashkimi Europian “Be IN, Be Inclusive, Be Inclusive” synon të përmirësojë mundësitë arsimore të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Jemi mirënjohës që në misionin tonë për edukim pa barriera dhe segregacion kemi mbështetjen e kompanive me përgjegjësi shoqërore si OKTA. Ai dërgon një mesazh të rëndësishëm për publikun, se ndryshimet pozitive janë të mundshme kur të gjithë jemi të përfshirë në realizimin e tyre. “Ne jemi të bindur se kështu mund të realizohet qëllimi i përbashkët – shkollat ​​si mjedise të sigurta, të cilat janë të hapura dhe të aksesueshme për çdo fëmijë dhe të përkushtuara për edukim cilësor të fëmijëve me nevoja të ndryshme arsimore”, tha Ana Arsenovska Zafirova nga Hapi. Fondacioni nga Hapi.

Mbështetja e arsimit është një nga shtyllat e strategjisë së përgjegjësisë sociale të OKTA-s. Në këtë drejtim, kompania këtë vit ka mbështetur ndërtimin e këndeve të lojërave gjithëpërfshirëse në shkollën fillore “Lazo Angelovski” në komunën e Shkupit Aerodrom dhe në shkollën komunale “Koço Racin” në Dojran.

OKTA ka promovuar ndërtimin e këndit të ri të lojërave gjithëpërfshirëse
Linda Limani
Publikuar nga Linda Limani 27 Dhjetor, 2021 09:45