Orari i qarkullimit të trenave të udhëtarëve në kushte të lëvizjes së kufizuar dhe gjatë fundjavës

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka April 3, 2020 19:22

Orari i qarkullimit të trenave të udhëtarëve në kushte të lëvizjes së kufizuar dhe gjatë fundjavës

Trenat që do të qarkullojnë:

o   Linja Veles – Shkup – Veles:

                – treni nr. 601/2080/2081/2082 – me nisje nga Shkupi dhe Velesi sipas orarit të rregullt.

o   Linja Shkup-Gjevgjeli– Shkup: 

-treni nr. 611 nisja nga Shkupi sipas orarit të rregullt

-treni nr. 632 nisja nga Gjevgjelia sipas orarit të rregullt, dhe

-treni nr. 630 nga Velesi me orar të ndryshuar do të qakullojë me një vonesë me +32 min, më saktësisht niset në ora 06:45.

o   Linja Shkup-Koҫan-Shkup: 

-treni nr. 651 sipas orarit të rregullt, do të qarkullojë deri në Veles.

-treni nr. 650 nga Velesi, do të niset në ora 16:50 часот

 

o      Linja Shkup-Manastir-Shkup: 

-treni nr. 641 niset nga Shkupi sipas orarit të rregullt

-treni nr. 642 niset nga Manastiri sipas orarit të rregullt

-treni nr. 643 niset nga Shkupi sipas orarit të rregullt,

-treni nr. 645 niset nga Shkupi me orar të ndryshuar, nisja më herët nga e zakonshmja  më saktë në ora 19:15 dhe do të lëviz deri në Veles.

-treni nr 640  niset nga Manastiri me orar të ndryshuar, më saktë me një vonesë me +151 min. Nisja nga Manastiri në ora 05:45.

o   Linja Shkup-Kërҫovë-Shkup:

-Treni nr. 660 niset nga Shkupi sipas orarit të rregullt, 

-Treni nr. 661 niset nga Kërҫova sipas orarit të rregullt, 

 

 

Trena të cilët nuk do të qarkullojnë

  o linja Shkup-Tabanoc-Shkup:  mungojnë këta trena: 600, 601, 611, 2020, 2022,

2023, 2024 dhe 2025 (Kumtesa nr. 807/2 nga data 25.03.2020);

o linja Veles – Shkup – Veles: mungojnë trenat nr. 2083 dhe 600; 

o Linja Shkup-Gjevgjeli-Shkup:  mungojnë trenat nr 631 dhe 630 i relacionit Gjevgjeli-Veles.

 

o Linja Shkup-Manastir-Shkup: mungojnë treni nr. 644 dhe treni nr.645 në relacion Veles-Manastir

 

o Linja Shkup-Koçan-Shkup: mungon treni nr. 650 Koҫanë-Veles dhe nr. Veles-Koҫan. 

 

Itinerari gjatë fundjavës

(e shtunë dhe e diel):

Trena të cilët do të qarkullojnë të shtunën

-Treni nr. 661 nga Kërҫova, 

-Treni nr. 640 nga Manastiri

-Treni nr.630 nga Velesi. 

Të dielën nuk ka trena në qarkullim 

 

Të hënën nuk do të qarkullojnë:

-Treni nr. 661 nga Kërҫova,

-Treni nr. 640 nga Manastiri.

 

 

ITINERARI GJATË FUNDJAVËS

(e shtunë dhe e diel):

Trena të cilët do të qarkullojnë të shtunën

-Treni nr. 661 nga Kërҫova, 

-Treni nr. 640 nga Manastiri

-Treni nr.630 nga Velesi. 

TË DIELËN NUK KA TRENA NË QARKULLIM 

 

Të hënën nuk do të qarkullojnë:

-Treni nr. 661 nga Kërҫova,

-Treni nr. 640 nga Manastiri.

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka April 3, 2020 19:22