Padi penale ndaj personave zyrtar për falsifikim të dokumenteve për vetura

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 21, 2019 18:04

Padi penale ndaj personave zyrtar për falsifikim të dokumenteve për vetura

SPB në Shkup ka ngritur padi penale kundër S.J (61) nga Shkupi për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale falsifikim dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe kundër B.J (39) dhe S.K (48) të dy nga Shkupi për shkak të dyshimit se kanë kryer vepër penale keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Dokumentacionin personi e ka dorëzuar në parashtesë tek Biroja për metrologji që kanë dhënë edhe dokumentacion për hapje të procedurës për identifikim.

I paralajmëruari në emër të personit juridik nga Shkupi ka dorëzuar atë për shkak të zhvillimit të procedurës ndërkohë që B.J në cilësinë e të punësuarit si teknik dhe i autorizuar për nënshkrim të dokumentacionit ka realizuar procedurën për identifikim të makinës duke mos marrë parasyshë gjendjen faktike sipas regjistrimit të veturës.

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 21, 2019 18:04