Paguhen 52 milion euro të epozituesve, kursyesit e “Eurostandard” kërkojnë pagesë të shumës totale

Desk
By Desk October 29, 2020 20:49

Paguhen 52 milion euro të epozituesve, kursyesit e “Eurostandard” kërkojnë pagesë të shumës totale

Pagesa e tridhjetë mijë eurove është një detyrim ligjor i Fondit të Sigurimit të Depozitave dhe depozituesit e “Eurostandard Bank” nuk do të heqin dorë derisa të dëmshpërblehen plotësisht, tha Dragan Bllazhev pasi Fondi njoftoi sot se një total prej 3.2 miliardë denarë janë paguar deri më tani ose 52 milion euro, që është afër 77 përqind të shumës totale që do të paguhet si kompensim, përcjell FLAKA.

Fondi i Sigurimit të Depozitave gjithashtu informon se kompensimi i trashëgimtarëve sipas vendimeve të trashëgimisë gjithashtu bëhet pa probleme dhe pagesa e tyre bëhet direkt përmes Fondit të Sigurimit të Depozitave.

Trashëgimtarët paraqesin të gjithë dokumentacionin në mënyrë elektronike në Fond, pas së cilës Fondi përgatit faturat për kompensimin e depozituesve dhe u bën pagesa të drejtpërdrejtë trashëgimtarëve nga llogaria e Fondit. Gjithashtu, thonë nga Fondi, deri më tani gati 10 milion denarë ose gati 163 mijë euro janë paguar në bazë të kompensimit të trashëgimtarëve të depozituesve të “Bankës Eurostandard” SHA Shkup në falimentim.

Përkundër kësaj, Bllazhev thotë se depozituesit e dëmtuar do të luftojnë me të gjitha mjetet demokratike derisa të dëmshpërblehen plotësisht.

Shoqata e depozituesve të dëmtuar nga “Eurostandard Bank” vazhdon me protestat nesër para Bankës Popullore. FLAKA

Desk
By Desk October 29, 2020 20:49