Pas Shkupit, në Tetovë dhe Gostivar më shumë persona kanë humbur vendet e punës për shkak të pandemisë

Desk
By Desk October 22, 2020 21:27

Pas Shkupit, në Tetovë dhe Gostivar më shumë persona kanë humbur vendet e punës për shkak të pandemisë

Njëqind e pesëdhjetë e një mijë e 359 njerëz të papunë u regjistruan në Agjencinë e Punësimit në fund të Shtatorit 2020. Në regjistrat e të papunëve, sipas të dhënave të publikuara nga fillimi i krizës kovid, numri i të papunëve është më i lartë për 43,627 persona, përcjell FLAKA.

Agjencia sqaron se që nga 30 shtatori 2020, 14,819 persona të papunë u regjistruan në bazë të fluksit të punësimit, për të cilin përfundimi, dmth tërheqja nga sigurimi i detyrueshëm shoqëror u regjistrua në periudhën pas 11 marsit 2020, domethënë gjatë krizës së shkaktuar nga Covid-19.

Gjatë shtatorit, numri i atyre që fituan statusin e papunë është 13.702. Në regjistrin e të papunëve të regjistruar 2096, 3880 u hoqën nga regjistri i të papunëve për të gjitha bazat ligjore, 1411 janë persona nga regjistrat e punëkërkuesve të tjerë, 7102 janë personat që kanë nuk janë regjistruar si të papunë, 1053 janë hequr nga regjistri për arsye ligjore, dhe 1385 persona janë transferuar në regjistrat e punëkërkuesve të tjerë.

Agjencia sqaron se për 4464 persona që fituan statusin e personave të papunë në periudhën nga 01.09.2020 deri më 30.09.2020 në bazë të hyrjes në punësim, tërheqja nga sigurimi i detyrueshëm shoqëror u regjistrua në periudhën pas 11 marsit 2020, dmth gjatë krizës së shkaktuar nga virusi Covid-19.

Gjatë shtatorit të këtij viti, 4664 persona ishin të punësuar, dhe vendet e lira të shpallura në Agjenci janë 5754.

Përfituesit e së drejtës për kompensim monetar në përputhje me Ligjin për Punësimin dhe Sigurimin në rast të Papunësisë në Shtator 2020 ishin 6800 persona, nga të cilët ka 1755 teprica, 4656 punëtorë sezonalë dhe 389 falimentime.

Në Mars, kur filloi kriza, 107732 persona të papunë u regjistruan në regjistrat e Agjencisë, në prill ai numër u rrit në 114762 persona, në maj në 121187 persona, në qershor 133455 persona, në korrik në 141777 persona, në gusht arriti në 144759 persona të papunë dhe në shtator 151359 persona.

Nga rajonet, shumica e njerëzve të papunë mbetën në Shkup, Tetovë, Kumanovë, Gostivar.

Në Shkup nga marsi deri në shtator numri i të papunëve u rrit nga 19273 në 29686 persona, në Manastir nga 4987 në 6720, në Veles nga 4021 në 5341, Vinica nga 669 në 1041, Gjevgjeli nga 960 në 1940, Gostivar 7022 në 10 653, Dibër nga 2123 në 2938, Kërçovë nga 2826 në 4037, Koçan nga 2593 në 3608, në Kriva Pallankë nga 2477 në 2986, Kumanovë nga 12412 në 15734, Prilep nga 7157 në 9060, Strumicë nga 4476 në 6521, Tetovë nga 13190 në 18563 dhe në Shtip nga 2674 deri në 4344 persona të papunë. FLAKA

Desk
By Desk October 22, 2020 21:27