Pjesa e fundit e kredive të lira janë tërhqur, një total prej 50.9 milion euro arriti te kompanitë vendase

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 20:53

Pjesa e fundit e kredive të lira janë tërhqur, një total prej 50.9 milion euro arriti te kompanitë vendase

Pjesa e fundit e 20.4 milion eurove të kredive të lira për kompanitë vendase është tërhequr. Deri në këtë këst, Banka e Zhvillimit të Maqedonisë së Veriut deri më tani ka tërhequr një total prej 50.9 milion euro. Me këstin e tërhequr sot, u morën të gjitha fondet që u dhanë si hua të lira për kompanitë vendase, përcjell FLAKA.

“Pjesa e shtatë e linjës së kreditit të fazës 5 të EIB të përdorur nga Banka e Zhvillimit është aprovuar për 73 projekte të reja të ndërmarrjeve vendase. Kjo deri më tani ka mundësuar një total prej 186 ndërmarrjeve vendase përmes gjashtë bankave komerciale të përdorin hua të lira me një normë interesi deri në 1.6 përqind. Këto 186 kompani vendase do të mbështesin punësimin e një totali prej 605 personash”, sipas Bankës për Zhvillim.

Shumica e këtyre fondeve, 33 përqind ose 17 milion euro, janë miratuar për projekte në sektorin e prodhimit. Tridhjetë përqind e fondeve, ose 15.8 milion euro, janë miratuar për sektorin e tregtisë, ndërsa 9.6 përqind, ose 4.9 milion euro, janë miratuar për projekte në sektorin e hotelerisë. Fondet në vlerë prej 5.3 milion EUR ose 10.5% janë aprovuar për sektorin e transportit, 3.8 milion EUR ose 7% janë aprovuar për sektorin e shërbimeve, ndërsa 1 milion EUR janë aprovuar për sektorin e shëndetësisë. Një total prej 3 milion euro, ose 8%, është miratuar për sektorë të tjerë.

Banka e Zhvillimit deklaron se me tërheqjen e këstit të fundit të fazës 5 të linjës së kreditit të EIB, e cila është në shumën totale prej 100 milion euro, linja e kreditit është përfunduar, e cila në këto dy vjet të implementimit ka mbështetur gjithsej 332 projekte të kompanive vendase të punësuara 1089 persona. Shumica e fondeve, 35 milion EUR, janë aprovuar për projekte në sektorin e tregtisë, 31 milion EUR janë aprovuar për prodhim, ndërsa 10 milion EUR janë aprovuar për transport. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 20:53