Plenumi i mësimdhënësve: Shumë mësues janë të pakënaqur me vendimin për të ulur pagat në arsim

Desk
By Desk April 22, 2020 20:59

Plenumi i mësimdhënësve: Shumë mësues janë të pakënaqur me vendimin për të ulur pagat në arsim

Përballë fenomenit absurd të shkurtimit të të ashtuquajturit shtesa pagash për muajt prill dhe maj vërejmë se pas miratimit të dekretit për organizimin e mësimdhënies në kushte emergjente (duke filluar nga 23 mars i këtij viti) ne mësuesit u detyruam të njohim dhe teknikën dhe aftësitë teknike të reja, kryesisht me burimet tona dhe internet (me të cilin disa nga ne nuk i kemi) dhe pa trajnime të duhura, për të realizuar mësimdhënie në kushte urgjente.

Nëse sot kur ndizni kompjuterin për të përfunduar detyrën tonë të punës, ligjëratat në internet, përgatitjen e testeve, rishikimin e detyrave dhe detyrave të nxënësev dhe në varësi të aftësive të mësuesve, nxënësve dhe prindërve, ne përdorim aplikime në internet deri dje të panjohura për të gjithë ne si ; Konferenca ZOOM, Google Classroom, Webex Meet, etj., Përgatitja e raporteve për këshillimin në klasë dhe këshillimin shkollor, raportet javore për klasa në internet, mbajtja e një ditari elektronik, sigurisht që do të thotë që mësuesit duhet të vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre të punës. Ne nuk e donim këtë situatë dhe nuk ishim të gatshëm për klasa në internet, dhe as nuk ishin por nxënësit dhe prindërit.

Shumica e nxënësve dhe mësuesve kanë pajisje të vjetëruara, gjë që e bën të vështirë për ta realizimin e këtij lloji të mësimdhënies. Mësimdhënia e jashtëzakonshme duhet të marrë parasysh gjithashtu faktin se është jashtëzakonisht e vështirë të vendosni kritere vlerësimi objektive. Vlerësimi i jashtëzakonshëm kërkon përpjekje shtesë. Fatkeqësisht, tani problemet që kemi hasur ne dhe nxënësit janë shfaqur, kështu që tani në një situatë të tillë rrethanash mund t’i zgjidhim ato shumë më të vështira. Një pjesë e madhe e barrës së komunikimit në këto situata emergjente bie mbi shërbimet profesionale në shkolla, mësues të klasave, prindër dhe nxënës.

Me gjithë telashet dhe improvizimet në mësimdhënie, vendimi i qeverisë parashikon një ulje të pagave “të larta”, e cila parashikon pezullimin e shtesave të pagave në sektorin e arsimit (puna e kaluar, udhëheqja e klasës, lejimi i mentorimit dhe puna në kushte të vështira).

Kjo është arsyeja pse shumë mësues janë shprehur se nuk janë të kënaqur me vendimin për të ulur pagat në sektorin e arsimit dhe janë të papranueshme për shumë punonjës. FLAKA

Desk
By Desk April 22, 2020 20:59