Politikat tatimore, komuniteti i biznesit kërkon stabilitet në reforma

Desk
By Desk April 1, 2019 19:23

Politikat tatimore, komuniteti i biznesit kërkon stabilitet në reforma

Kompanitë kërkojnë stabilitet të politikave tatimore e i apelojnë autoriteteve që ndryshimet tatimore t’i publikojnë deri më 30 qershor, ato të fillojnë të zbatohen nga fillimi i vitit të ri kalendarik dhe të mos i ndryshojnë më brenda vitit kur të njëjtat aplikohen.

“Ndryshimet e paralajmëruara në këtë rast nuk do të hynin në fuqi menjëherë, do të kishin efekt të shtyrë, pra do të vlenin nga fillimi i vitit të ardhshëm kalendarik. Përjashtim do të bënte vetëm ndryshimi në sferën e tatimeve që ka të bëjë me zvogëlimin e obligimeve tatimore për kompanitë. Sektori i biznesit paraprakisht do të njihte ndryshimet në fushën e tatimeve dhe do t’i inkorporonte ato në kohë në biznes planin për vitin e ardhshëm”,- deklaroi Zoran Jovanovski nga OEM.

OEM merr si shembull reformën për tatimin progresiv të paralajmëruar e tërhequr disa herë, gjë që shkaktoi huti tek kompanitë.

“Ishte, të them, një huti edhe për ne mënyra se si u paralajmërua reforma, u shty njëherë, pastaj menjëherë u tha se po dërgohet për ndryshime. Nëse vendosim praktikën e komunikimit cilësor mes sjellësve të ligjeve dhe subjekteve ekonomike, mendoj se nuk ka nevojë për ndonjë afat të gjatë ligjor për ndryshime të caktuara”,- u shpreh Zoran Jovanovski nga OEM.

Për të mos pasur befasi të reja në sferën e tatimeve, OEM propozon një kalendar tatimor. Kështu do të mundësohet zgjidhje sistemore e definuar në një afat të gjatë kohor me ndryshimet tatimore si dhe ambient më i parashikueshëm dhe stabil, thonë nga OEM dhe komuniteti i biznesit. (TVM2)

Desk
By Desk April 1, 2019 19:23