Qeveria kërkoi personat me aftësi të kufizuara të lirohen nga puna

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 30, 2020 21:20

Qeveria kërkoi personat me aftësi të kufizuara të lirohen nga puna

Punonjësit në të gjitha agjensitë qeveritare që shoqërojnë punën – tërësisht të verbër, përdorues të karrigeve me rrota dhe njerëz me aftësi të kufizuara të rënda ose të moderuar intelektuale, duhet të lirohen nga puna dhe kryerja e veprimtarive punonjësve, vendosi sot qeveria në një seancë, përcjell FLAKA.

Siç njoftohet nga qeveria, ky vendim zbatohet për njësitë e vetëqeverisjes vendore, ndërmarrjet publike në pronësi të komunave, ndërmarrjet aksionare në pronësi të shtetit, agjencitë, fonde, byro, ente, drejtori dhe të gjitha institucionet e tjera shtetërore.

Në të njëjtën kohë, e njëjta masë vlen për kompanitë e sektorit privat. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 30, 2020 21:20