Qeveria me lehtësime për minierat mbi afatet, koncesioni do të vazhdojë të paguhet

Desk
By Desk April 17, 2020 22:17

Qeveria me lehtësime për minierat mbi afatet, koncesioni do të vazhdojë të paguhet

Për të përmbushur nevojat e koncesionarëve të burimeve minerare, Qeveria miratoi një dekret me forcë ligjore, në mënyrë që ata të mund të funksionojnë pa probleme në gjendje të jashtëzakonshme, përcjell FLAKA.

“Me këtë Dekret, afatet për procedurat e koncesionit vazhdojnë të mbajnë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, dhe vazhdojnë pas skadimit të gjendjes së jashtëzakonshme, por vetëm për aq ditë sa kanë mbetur nga dita e gjendjes së jashtëzakonshme. Qëllimi është të krijojmë kushte për vazhdimësi të pandërprerë të punës, pa koncesionarët që të mos kenë implikime paraprake për shkak të koncesioneve të dhëna, për shkak të pamundësisë për të përmbushur detyrimet specifike sipas Ligjit për burime minerale”, tha Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi.

Ky Dekret nuk parashikon shtyrjen e mbledhjes së tarifës së koncesionit, sepse ajo paguhet pas sasisë së shitur të shfrytëzuar të lëndës së parë minerale.

Nga ana tjetër, detyrimi për të mbledhur tarifën e koncesionit për përdorimin e hapësirës skadon më 31 dhjetor, dhe kështu do të ngarkohet deri në fund të vitit. FLAKA

Desk
By Desk April 17, 2020 22:17