RDM kërkon të fillojë prishja e ndërtimeve pa leje për të ruajtur statusin e UNESCO-s në rajonin e Ohrit

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 13, 2019 22:12

RDM kërkon të fillojë prishja e ndërtimeve pa leje për të ruajtur statusin e UNESCO-s në rajonin e Ohrit

“Sipas informatave të publikuara për një tjetër ndërtim të paligjshëm, në tokën shtetërore, në zonën e mbrojtur të qytetit të Ohrit, RDM kërkon që institucionet kompetente të veprojnë menjëherë në përputhje me dispozitat ligjore dhe të fillojnë të prishin ndërtimet ilegale në rajonin e Ohrit”, thonë nga kjo parti.

“Mënyra e vetme për të ruajtur trashëgiminë tonë të veçantë natyrore dhe kulturore është zbatimi i rekomandimeve të Misionit të Monitorimit Reaktiv të UNESCO-s. Prioriteti kryesor është rekomandimi nr. 6 për krijimin e një moratoriumi për çdo transformim urban dhe buzë liqenit brenda zonës së mbrojtur, ndërsa të gjitha dokumentet përkatëse të planifikimit nuk janë miratuar dhe se zbatimi i rreptë i ligjeve dhe rregulloreve zbatohet për të parandaluar ndërtimin e mëtejshëm të paligjshëm”, thuhet në reagimin partiak.

Nga RDM kujtojnë institucioneve kompetente se ata janë të detyruar të veprojnë në përputhje me ligjin, përndryshe ata do të mbajnë përgjegjësi për mospërputhje dhe pjesëmarrje. Prishja e ndërtimeve pa leje është e papëlqyeshme, por në këtë situatë është vetëm një masë e dobishme që mund të kontribuojë në ruajtjen e statusit të UNESCO-s.

“Kujtojmë se në seancën e Komitetit të UNESCO-s në Baku këtë muaj, ne kemi caktuar një afat shtesë për përmbushjen e rekomandimeve kryesore të misionit vëzhgues të UNESCO-s deri në shkurt 2020. Nëse kjo nuk realizohet, rajoni i Ohrit do të vendoset në Listën e Trashëgimisë Botërore në rrezik”.

Përveç kësaj, duke sanksionuar për ndërtimin e paligjshëm do të shfaqet zbatimi jo-selektiv i rregullave ligjore dhe sundimit të ligjit, që është një nga vlerat themelore evropiane, thuhet në fund të reagimit të RDM-së. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 13, 2019 22:12