REK Manastir katër dekada pa leje ekologjike

Desk
By Desk January 10, 2020 21:26

REK Manastir katër dekada pa leje ekologjike

Leja e shumëpritur mjedisore për ndotësin më të madh industrial REK Manastir ka marrë tashmë një projekt version. Për dokumentin sot kishte diskutim publik, ku të gjithë qytetarët e interesuar, OJQ-të, institucionet përkatëse patën mundësinë të propozojnë ide, vërejtje dhe masa që do të zbatohen në dokumentin përfundimtar nëse ligji e kërkon atë, dhe e gjithë procedura duhet të përfundojë deri në vitin 2026, përcjell FLAKA.

Qëllimi i këtij debati publik është të angazhojë publikun, domethënë, të sigurojë një mundësi për të qenë gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Leja është në fazën e hartimit, që do të thotë se jemi të gatshëm të presim komente që vijnë nga të gjithë palët e interesuara, tha Besa Tateshi, këshilltare në Ministrinë e Mjedisit.

Prodhuesi më i madh i energjisë elektrike në vend funksionon pa leje mjedisore, megjithëse procedura për marrjen e saj filloi së pari në vitin 2007 dhe do të përfundonte në 2014. Por ajo ishte vetëm në letër dhe aktivitetet u rinovuan vitin e kaluar. Mbi 300 milion euro do të investohen në përmirësimin e performancës mjedisore të impiantit të parashikuar në lejen e integruar të REK Manastirit.

Rindërtimi i filtrave elektrostatikë do të jetë vazhdimisht 2020, 2021, 2022. Në vitin 2023 duhet të fillojë procedura për marrjen e impiantit të desulfurizimit dhe i gjithë procesi i dy zërave më të mëdhenj të planit operacional duhet të përfundojë në vitin 2026, tha Zlatko Qurçievski, Drejtor i REK Manastir.

Në debatin publik morën pjesë disa përfaqësues të shoqatave mjedisore të cilët kryesisht ishin të interesuar në procesin e lëshimit, rinovimit të filtrave, funksionimin e stacioneve për matjen e ndotjes së ajrit në REK Manastir dhe të tjera. FLAKA

Desk
By Desk January 10, 2020 21:26