Rekomandime të auditimit për partitë

Desk
By Desk May 9, 2020 21:05

Rekomandime të auditimit për partitë

Raportet e auditimit për partitë më të mëdha politike në përgjithësi tregojnë mungesa në lidhje me pronën e partisë, disponimin me të, statusin e pronësisë dhe një nga të ardhurat kryesore – të ardhurat nga anëtarësimi, përcjell FLAKA.

Auditorët shënojnë se VMRO DPMNE nuk regjistron që në vitin 2018 ishte iniciuar një proces gjyqësor për ndalimin e tjetërsimit, hipotekës dhe marrjes me qira të pronave të partisë, përfshirë edhe selinë e partisë. Ata paralajmërojnë se kjo mund të ndikojë në të dhënat e tjera nga pasqyrat financiare.

Në fund të vitit 2018, u konstatua borxhi i partisë ndaj furnitorëve prej 5 milion eurosh. Analizat treguan se më shumë se gjysma janë zvarritur për më shumë se tre vjet.

Për një akt borxhi, partia ka lidhur një marrëveshje pagese me këste dhe nuk ka shlyer detyrime të tjera me arsyetimin se është jolikuide për disa vjet.

LSDM gjithashtu ka lëshime në lidhje me pronën.

Partia ka trashëguar prona në ndërtesat në Tetovë, Kumanovë, Qendër, Kisella Vodë, Gazi Babë dhe komuna të tjera. Sidoqoftë, nuk ka asnjë dokument për përcaktimin e pronësisë, regjistrimin e tyre në Kadastër, dhe as regjistrime kontabël.

Në BDI është përcaktuar se nuk ka asnjë dokumentacion të plotë dhe numra të inventarit të faturave nga furnitorët, as regjistrim të automjeteve që partia përdor me marrëveshje.

Në të tre partitë, udhëheqësit Hristijan Mickoski, Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti janë përgjegjës.

Zyra e Auditimit për të gjithë ata vëren ndonjë lëshim ose dallim të ndërsjellë në lidhje me mbledhjen dhe regjistrimin të ardhurave nga anëtarësimi.

Duke pasur parasysh që secili anëtar në llogarin të partisë së tij mund të paguajë së paku një pagë mesatare neto në vit në vend, auditori beson se Ligji për Financimin e Partive Politike duhet të ketë udhëzime më specifike për regjistrimin e tarifave të anëtarësimit, në mënyrë që të gjithë partitë politike të kenë trajtim të barabartë. FLAKA

Desk
By Desk May 9, 2020 21:05