RMV, abuzimi i të dhënave personale të abonentëve të telefonisë celulare përmes fushatave të marketingut

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 3 Maj, 2022 09:16

RMV, abuzimi i të dhënave personale të abonentëve të telefonisë celulare përmes fushatave të marketingut

Festat janë gjithmonë mundësi për kompanitë të cilat merren me shitje të organizojnë fushata të ndryshme marketingu që t’i promovojnë produktet e tyre. Për këtë qëllim, shpesh ndodhë t’u paraqiten “sipas përzgjedhjes së rastësishme” klientëve të ardhshëm duke ofruar vauçerë dhe lirime tërheqëse. Por, nuk është e qartë se si i gjejnë numrat privat të abonentëve të telefonisë celulare, shkruan Meta.mk, njofton Portalb.

Personat të cilët ushtrojnë këtë lloj marketingu të drejtpërdrejtë, ndërsa me të cilët ka biseduar Meta.mk, nuk kanë përgjigje konkrete se prej ku e kanë marrë numrin të cilin e kanë thirrur. Ata janë aq të hutuar nga kjo pyetje, saqë e ndërprejnë bisedën.

Përgjegjësit e tyre, gjithashtu, pa u përgjigjur, konkretisht i bindin qytetarët se ndoshta ndonjë mik i tyre i ka rekomanduar gjatë prezantimeve publike të cilat mbahen nëpër restorante, por nuk kanë përgjigje as se kush ka qenë miku, e as madje kur dhe ku ka ndodhur prezantimi në të cilin gjoja e kanë siguruar numrin privat të telefonit.

Thonë edhe se ekziston mundësia që ta kenë gjetur numrin në ndonjë prej ueb-faqeve me shpallje për shitje të patundshmërive ose ngjashëm. Por, edhe për këtë nuk kanë ndonjë evidencë.

Përveç se për shumëkënd telefonatat e këtilla nuk janë të këndshme, bëhet fjalë edhe për përdorim të paautorizuar të të dhënave personale.

Redaksia e Meta.mk kërkoi përgjigje nga dy provajderët më të mëdhenj të telefonisë mobile, Telekom Maqedoni SHA-Shkup dhe A1, për atë se si veprojnë për mbrojtjen e numrave privatë të abonentëve të mobilëve dhe nëse ka mundësi që ndonjë kompani të blejë listën e numrave të telefonave celularë, por deri në publikimin e këtij teksti, përgjigje morëm vetëm nga Telekom Maqedoni.

Nga atje thonë se të dhënat personale të përdoruesve janë prioriteti kryesor dhe kompania vazhdimisht kujdeset për të dhënat e bazës së përdoruesve të saj.

“Bazat e të dhënave personale të përdoruesve tanë mbrohen me masa teknike dhe organizative që të kemi siguri maksimale të të dhënave dhe ne i përpunojmë ato vetëm për qëllime të përcaktuara me ligj ose për qëllime për të cilat kemi pëlqimin e përdoruesve (krijimi dhe realizimi i marrëdhënies për abonim”, thanë nga Telekom Maqedoni.

Të dhëna personale, Foto: Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave

Ata sqaruan gjithashtu se për qëllime të marketingut, kompania përpunon të dhëna vetëm për përdoruesit që e kanë dhënë pëlqimin për marketing dhe profilizim të drejtpërdrejtë.

“Përveç kësaj, marrëveshjet për marketing të drejtpërdrejtë që i mbledhim nga klientët përdoren ekskluzivisht për qëllime reklamuese që i ofron Telekomi Maqedoni. Kompania nuk ua shet koleksionet e saj të të dhënave palëve të treta, sikurse që palët e treta nuk kanë qasje të paautorizuar në grupet tona të të dhënave,” thonë nga Telekomi Maqedoni, duke shtuar se kompania nuk ka kontroll se ku i lënë përdoruesit numrat e tyre të telefonit dhe kush i merr dhe nga ku, si dhe për çfarë qëllimesh përdoren këto të dhëna personale nga palët e treta.
Prandaj, nga Telekomi Maqedoni thonë se kompania nuk mund të mbajë përgjegjësi për mënyrën e trajtimit të koleksioneve të të dhënave personale të palëve të treta.

Gjithashtu, kompania nuk ka dhe nuk mund të ketë kontroll se ku i lënë përdoruesit numrat e tyre të telefonit dhe kush i merr ata, si dhe për çfarë qëllimesh përdoren këto të dhëna personale nga palët e treta. Sipas kësaj më sipër, Telekomi Maqedoni nuk mund të jetë përgjegjës për mënyrën e trajtimit të koleksioneve të të dhënave personale të palëve të treta.

Siç sqarojnë për Meta.mk nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDHP), sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, përpunimi i numrit të telefonit të subjektit të të dhënave personale (qytetarit) për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë lejohet vetëm nëse të dhënat përpunohen pasi subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqim të qartë për atë gjë.

“Për këto arsye, pëlqimi është e vetmja bazë e mundshme ligjore për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. “Kontrolluesi (personi juridik) duhet t’i mundësojë qytetarit tërheqjen, e pëlqimit të dhënë një herë, në çdo kohë në mënyrë të thjeshtë”, theksuan nga AMDHP.

Sipas ekspertes për mbrojtjen e të dhënave personale Elena Stojanovska, e cila gjithashtu mendon se të gjitha të dhënat personale që një kompani synon t’i përdorë për marketing dhe shitje të drejtpërdrejta duhet t’i ketë marrë me pëlqimin e personit të cilit i referohen ato të dhëna, reklamimi si bazë ligjore për përpunimin e të dhënave personale është specifik në shumë aspekte.

“Gjëja më e rëndësishme për kompanitë është të dinë se duhet të jepet për qëllimin konkret (në këtë rast është reklamimi dhe kryerja e shitjeve telefonike). Përgjigje konkrete në këtë pyetje do të ishte se secila kompani që merret me shitje telefonike mund të përdorë vetëm numra të telefonit që janë pjesë e librit publik me numra telefonash, gjegjësisht, numrat e personave që kanë rënë dakord që numrat e tyre të jenë publikisht në dispozicion për të gjithë”, tha Stojanovska.

Mirëpo, ajo shprehu dyshimin se është kështu, duke qenë se telefonatat për të cilat po flasim janë kryesisht thirrje të numrave të telefonave celular të qytetarëve, ndërsa në librin publik telefonik gjenden mbi 90 për qind të numrave fiks.

Stojanovska tha se ekziston mundësia ligjore që të tregtohet me të dhëna të tilla personale, por vetëm nëse kompania mund të dëshmojë se për këtë janë pajtuar shprehimisht personat, numrat e të cilëve i ka dhe i përdor. Për të vërtetuar se ka marrë pëlqimin, ai duhet të jetë me shkrim, elektronik, të merret me sms ose e-mail ose me biseda të regjistruara, por vetëm nëse regjistrimi i bisedave është miratuar më parë nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Gjithashtu, sipas parimeve që kanë të bëjnë me përpunimin e të dhënave personale, të përcaktuara në dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, kompanitë duhet të kenë evidencë se si e kanë marrë një numër të caktuar të telefoni privat që e përdorin për qëllime marketingu.

Siç thekson, kompanitë duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë se njerëzit, numrat e telefonit e të cilëve i kanë dhe i përdorin, janë pajtuar në mënyrë eksplicite për këtë.

“Për të vërtetuar se kanë marrë pëlqimin, duhet të kenë pëlqim me shkrim, elektronik, ta ketë marrë me SMS ose e-mail ose me biseda të regjistruara, por vetëm nëse regjistrimi i bisedave është miratuar më parë nga Agjencia për të Dhënat Personale. Mbrojtja”, shpjegoi Stojanovska duke shtuar se duhet të merret parasysh fakti që përpunimi rrallë përfundon në momentin e shitjes.

“Aktivitetet që kompanitë i ndërmarrin më tutje kanë të bëjnë me profilizimin dhe targetimin në përputhje me shprehitë dhe nevojat e konsumatorëve dhe për këtë nevojitet pëlqim i ri”, tha Stojanovska.

Në rast të keqpërdorimit të të dhënave personale, AMDHP mund të realizojë supervizion edhe të përpunimit të të dhënave personale, të mbledhura me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, përkatësisht nëse personat juridikë i respektojnë dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale gjatë realizimit të marketingut të drejtpërdrejtë.
Kompanitë që shesin nëpërmjet marketingut të drejtpërdrejtë telefonik edhe për shkak të bazës specifike ligjore për përdorimin e të dhënave personale duhet të kenë gjithmonë prova dhe në rast se numrat e telefonit të klientëve të ardhshëm i kanë marrë nga miqtë ose të afërmit e tyre dhe gjithashtu nuk mund të përdorin numra që janë publikuar në reklama të ndryshme.

“Nëse një i afërm apo mik e ka dhënë ndonjë numër telefoni, është e pamundur që kompania të dëshmojë se personi, për numrin e telefonit e të cilit bëhet fjalë, është i informuar në përputhje me rrethanat. Ndërsa numrat e telefonit që qytetarët i kanë publikuar në ndonjë reklamë, janë publikuar për t’u kontaktuar për të njëjtën reklamë dhe jo që të gjithë t’i kërkojnë për çfarëdo qëllimi. Në këtë rast, se pëlqimi eksplicit është dhënë nga personi ekskluzivisht për qëllime të reklamimit”, tha Stojanovska.

Foto nga Bongkarn Thanyakij, Pexels

Për të mbrojtur të dhënat e tyre personale në rast keqpërdorimi, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë informacion specifik se nga kanë ardhur të dhënat e tyre personale, identitetin e kompanisë, të gjitha mënyrat se si kompania i përdor të dhënat e tyre, nëse i ndan ato me ndonjë person tjetër juridik, sa kohë i mban, si dhe kush është nëpunësi për mbrojtjen e të dhënave personale nga i cili mund të kërkohet ndihmë.

Stojanovska theksoi se më e rëndësishmja është e drejta për të tërhequr pëlqimin (me kusht që paraprakisht të kenë dhënë pëlqimin) në çdo kohë, në mënyrë të lehtë dhe të thjeshtë, kurse kompania duhet të ketë parasysh se secili nga klientët mund të kërkojë të largohet nga baza e të dhënave dhe të mos kontaktohet në të ardhmen.
“Në një kërkesë të tillë, kompania duhet të përgjigjet menjëherë dhe pa vonesë dhe të heqë të dhënat nga baza e të dhënave për të parandaluar përpunimin e mëtejshëm të paligjshëm”, tha Stojanovska.

AMDHP i këshillon gjithashtu qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre për t’u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga personi juridik që përpunon të dhënat e tyre personale, si dhe të ushtrojnë të drejtën e fshirjes e cila zbatohet:
– kur të dhënat personale nuk nevojiten më;
– kur personi tërheq pëlqimin mbi të cilin bazohet përpunimi / ka paraqitur kundërshtim për përpunimin;
– kur kontrolluesi i përpunon të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë;
– në rast përpunimi të paligjshëm;
– në rast të një detyrimi të përcaktuar me ligj; dhe
– kur të dhënat personale mblidhen për ofrimin e shërbimeve të informacionit.

Nga Agjencia shtojnë që nëse kontrolluesi nuk vepron sipas kërkesës së qytetarëve, për tërheqje të pëlqimit për marketing të drejtpërdrejtë, ata kanë të drejtë të paraqesin Kërkesë për përcaktim të shkeljes së të drejtës për mbrojtje.

Megjithatë, edhe krahas rregullativës ligjore, pyetja se nëse ekziston një formulë e suksesshme e cila do të na mbrojë nga keqpërdorimi i të dhënave tona personale, duke përfshirë edhe keqpërdorimin e numrave tonë të telefonit celular, mbetet e hapur.

“Nuk jam e sigurtë se ka një formulë të suksesshme e cila do të na mbrojë, por jam e sigurtë se mund të jemi më të kujdesshëm çdoherë kur diku i lëmë të dhënat e tona personale. Duhet të krijojmë shprehi që të kërkojmë informacione, të lexojmë Politikat e privatësisë, të ndërgjegjësohemi për atë se çfarë ndodhë në të vërtetë pasi që do t’ia zbulojmë dikujt të dhënat e tona personale, të kuptojmë se kujt mundemi t’i drejtohemi në rast të ndonjë problemi”, konsideron Stojanovska.

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 3 Maj, 2022 09:16