RMV – Cilët janë spitalet më të mëdhenj dhe sa kanë fituar laboratorët e mëdhenj?

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 23 Maj, 2023 22:36

RMV – Cilët janë spitalet më të mëdhenj dhe sa kanë fituar laboratorët e mëdhenj?

Deri tani ofruesi më i madh i shërbimeve shëndetësore në kujdesin shëndetësor privat është spitali klinik “Acibadem Sistina”, i cili vitin e kaluar ka prodhuar shërbime mjekësore për mbi 60 milionë euro. “Avicena” Shkup vitin e kaluar ka arritur të hyrat më të larta në mesin e ofruesve të shërbimeve laboratorike. Vitin e kaluar, 11 spitalet dhe poliklinikat private më të mëdha kanë pasur rreth 120 milionë euro fitim dhe vetëm për krahasim, të gjitha shërbimet e paguara nga Fondi Shtetëror i Shëndetësisë vitin e kaluar kanë kushtuar mbi 300 milionë euro, përcjell FLAKA.

Maqedonia vitin e kaluar ka pasur 11 spitale private, përfshirë poliklinikat, spitalet speciale, gjinekologjinë, spitalet e syve dhe qendrat e dializës, të cilat kanë realizuar të hyra të barabarta ose më të mëdha se 100 milionë denarë (1,6 milionë euro), sipas analizës mbi të dhënat zyrtare nga databaza e Regjistrit Qendror Shtetëror që janë të disponueshme.

Në këto 11 spitale dhe poliklinika vitin e kaluar janë derdhur rreth 120 milionë euro para për qytetarët që kishin nevojë për shërbim shëndetësor privat. Një pjesë e parave sigurohet drejtpërdrejt dhe personalisht nga qytetarët, një pjesë përmes policave private të sigurimit shëndetësor në të cilat investojnë personat e siguruar dhe një pjesë vjen nga fondi shtetëror i sigurimeve shëndetësore që paguan për shërbimet e ofruara nga spitalet private.

Vitin e kaluar, tregu vendor i shërbimeve shëndetësore të ofruara nga kompanitë private mjekësore u dominua në masë të madhe nga spitali më i madh klinik “Axhibadem Sistina”. Të ardhurat e saj vitin e kaluar ishin pak më shumë se gjysma e të ardhurave totale të 11 spitaleve më të mëdha private. Është e dukshme edhe shtrirja dhe sasia e shërbimeve shëndetësore që ofron, dhe përfundimi logjik është se kjo kompani ka një nivel të lartë besimi te qytetarët.

I dyti më i madh në tregun tonë vitin e kaluar është spitali i specializuar për kardiokirurgji “Klinika Zhan Mitrev”, i cili vitin e kaluar pati një vit jashtëzakonisht të vështirë për nga reputacioni. Ky institucion shëndetësor u ekspozua ndaj kritikave publike për trajtimet gjatë periudhës së koronës, e cila u pasua me një aktakuzë dhe një gjykim. Të ardhurat e saj vitin e kaluar arritën në 20 milionë euro dhe përfundoi me një humbje prej 437 mijë eurosh.

Institucioni i tretë më i madh privat shëndetësor është qendra e dializës “Diamed Macedonia”.

Ndër laboratorët mjekësorë vitin e kaluar prin “Avicena” nga Shkupi me xhiro prej 4,1 milionë euro dhe fitim prej 602 mijë eurosh. FLAKA

BURIMI: FAKTOR.MK

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 23 Maj, 2023 22:36