Rregullorja për derivatet dëmton rëndë tregtarët

Desk
By Desk May 12, 2020 19:24

Rregullorja për derivatet dëmton rëndë tregtarët

Nëse Komisioni Rregullator për Energjetikë nuk e ndryshon rregulloren e shitjes me pakicë të karburanteve, tregtarët do të kenë humbje të mëdha. Rregullorja e re e Komisionit parashikon dendësi të reja për karburantet, ndërsa çmimet e blerjes së derivateve të naftës dhe karburanteve për transport nga KRRE-ja, janë më të ulëta se çmimet reale të blerjes për tregtarët. Nga Makpetrol për Alsat thonë se vitin e kaluar në një periudhë prej gjashtë muajsh, kur rregulla të tilla u aplikuan vetëm nga diferenca nga çmimi blerës dhe ai i përcaktuar nga KRRE, humbja në Makpetrol ishte 1.3 milion euro.

Problemi kryesor është dendësitë e gabuara që i parashikon KRRE-ja, nuk dihet mbi çfarë baze dhe si i përcakton ato. Peshat specifike komerciale përdoren në të gjithë botën, d.m.th për dizel është 0.845 dhe për benzinë 0.755. Ka raste në botë ku ato përdoren dhe madje edhe më të mëdha. Në rajon rregullohet vetëm në Mal të Zi dhe Slloveni. Në vendet e tjera të rajonit, tregu është i liberalizuar, si në shumicën e vendeve në botë, por sërish përdoren pesha specifike – njoftojnë nga Makpetrol ShA Shkup.

Rregullorja e re për përcaktimin e çmimeve të derivateve të naftës u miratua në 24 Prill, konfirmojnë nga Rregullatori. Rregullorja është përpunuar mbi të dhënat e marra nga Administrata Doganore. Ditët e fundit, rregullatori ka marrë vërejtje nga tre kompani që furnizojnë derivate të naftës në tregun e shitjes me pakicë.

Duke zvogëluar densitetin, ka një ndikim përkatës edhe në çmim, por nuk do të ndikojë në çmimin përfundimtar. Sepse llogaritjet janë pothuajse të njëjta, por ka një ulje të marzhës që e vendosim ne për ndërmarrjet, kryesisht për shitje me pakicë – deklaroi Marko Bislimovski, Kryetar i Komisionit Rregullator Energjetik.

Departamenti i Energjetikës në Ministrinë e Ekonomisë, i cili hartoi Ligjin e fundit të Energjetikës, thotë se nuk ka asnjë autoritet mbi këtë çështje. Metodologjia dhe mënyra e përcaktimit të çmimit është përgjegjësia e vetme e rregullatorit, thonë nga ekonomia. Nesër do të mësohet nëse do të takohen tregtarët e naftës, përfaqësuesit e Doganave dhe Ministria e Ekonomisë ko do të dakordohen nëse mbetet rregulli aktual i shitjes me pakicë, apo do të bëhet një i ri sipas propozimeve të tregtarëve.

Desk
By Desk May 12, 2020 19:24