Rritet numri i çështjeve para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka November 9, 2019 20:08

Rritet numri i çështjeve para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Numri i qytetarëve që kërkojnë drejtësi para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut po rritet vazhdimisht, dhe Maqedonia është ndër vendet me një numër të madh çështjesh në këtë gjykatë, përcjell FLAKA.

Edhe pse disa janë refuzuar për shkak të kritereve të rrepta, është shqetësuese që ka raste të përsëritura midis atyre që pranohen për shkelje të ndryshme – liria e shprehjes, feja, ndalimi problematik, tortura, thotë Margarita Caca Nikolovska, ish gjyqtare në gjykatën e Strasbourg.

“Është e papranueshme kur kemi raste kur Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut tregoi për problemet që të njëjtat probleme u përsëritën dhe që Gjykata Evropiane përsëri gjeti një shkelje të të drejtave të njeriut”, thotë Caca Nikolovska.

Caca Nikolovska thotë se ka probleme me ekzekutimin e aktgjykimeve, dhe çështjet më problematike janë rastet kur nevojiten ndryshime në ligje. Gjykata Evropiane gjithashtu vlerëson cilësinë e ligjeve, por edhe nëse legjislacioni ekzistues zbatohet siç duhet.

Kjo është arsyeja pse është jashtëzakonisht e rëndësishme për gjyqësorin, legjislaturën dhe ekzekutivin të korrigjojnë sjelljen e ligjeve.

“Të mos sillen ligje të shpejtësisë që duhet të ndryshohen shpejt, ndryshimi është shumë i ndërlikuar, duke siguruar shumicën dhe kështu me radhë. Gjithçka flet për një problem në Maqedoni që ende do të vlerësohet nga Komisioni Evropian me pikë negative”, thotë Caca Nikolovska.

Ajo rekomandoi që ligjet të jenë të qarta, specifike dhe efektive, bazuar në legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka November 9, 2019 20:08