Saraji do të bëhet me poliklinikë

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka November 6, 2019 21:48

Saraji do të bëhet me poliklinikë

Në seancën e sotme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin me Planin e Veprimit të Projektit Ndërtimi i një Pakti të Ri Poliklinik Saraj në Qendrën Shëndetësore të ISHP-së, përcjell FLAKA.

Në seancën e sotme, Qeveria miratoi tre vendime për ndarjen e fondeve të parashikuara në nën-programin e Granteve Kapitale të Njësive të Pushtetit Lokal të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, për të zbatuar projektet që erdhën si ndryshime për deputetët, anëtarët e Komisionit të Financave dhe Buxhetit.

Shpërndarja e re do të fillojë me aktivitetet e ndërtimit (bërthama) të tubacionit nën presion, për sigurimin e rrjetit të ujësjellësit në fshat. Drvosh, komuna e Bosilovës, me vlerë 3,000,000, riparim i rrëshqitëjes të tokës Podares-Smilantsi në komunën e Radovishit në vlerë prej 5,000,000, riparimi i rrëshqitjes së tokës në komunën e Kavadarit me vlerë 7,000,000 denarë. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka November 6, 2019 21:48