Shteti vitin e kaluar ka harxhuar 3,5 miliardë euro

Desk
By Desk October 26, 2020 21:44

Shteti vitin e kaluar ka harxhuar 3,5 miliardë euro

Megjithëse nuk kishte kurona ose sëmundje tjetër infektive vitin e kaluar, qeveria nuk ka arritur të mbledhë buxhetin e planifikuar ose të shpenzojë atë që ka parashikuar, përcjell FLAKA.

Kjo tregohet nga Llogaria Përfundimtare e Buxhetit për vitin 2019, një dokument që ka arritur në procedurën parlamentare dhe do të duhet të miratohet nga deputetët.

Ndërkohë, deputetët në Kuvend po debatojnë për projekt-buxhetin për vitin e ardhshëm, për të cilin debati plenar duhet të fillojë nesër, dhe sipas Rregullores së Procedurës, ai duhet të miratohet në pesë ditë pune më së shumti.

Çfarë tregon llogaritja se si shteti shpenzoi dhe mblodhi paratë publike vitin e kaluar?

3.316 miliardë euro u mblodhën nga taksat dhe detyrimet e tjera vitin e kaluar, që është 107 milion euro më pak se 3.424 miliardë euro të planifikuara vitin e kaluar, jo me planin fillestar, por me rebalancin e buxhetit.

Shteti nuk arriti as të shpenzonte aq sa priste, kështu që në vend të 3.711 miliardë eurove të parashikuara, ai përdori 3.536 miliardë euro, apo edhe 175 milion euro më pak, sesa ato me rebalancin e buxhetit.

Dhe nëse ka një gjë të mirë në tërë këtë gjë, ajo është se ka një deficit më të vogël në buxhet, pra deficit, kështu që në vend të 288 milionë eurove, vitin e kaluar arriti vetëm 220 milionë euro, ose më pak sesa pritej me 68 milionë euro. Siç dihet, deficiti buxhetor mbulohet nga huamarrja e marrë nga Qeveria nga kreditorët e huaj ose të brendshëm.

Nëse shikojmë më hollësisht llogarinë përfundimtare të buxhetit për vitin 2019, mund të shihet se vitin e kaluar shteti dështoi në drejtim të mbledhjes së taksave, kështu që ai arriti të mbledhë 179 miliardë denarë nga të ardhurat e taksave, në vend të 184 miliardë.

Pak më pak para mblidhen nga të ardhurat jo-tatimore, dhe ndërsa ka një rritje në të ardhurat kapitale, por edhe në të ardhurat nga transferimet dhe donacionet.

Nga ana e shpenzimeve, është interesante se për pagat dhe shtesat e administratës shtetërore shteti shpenzoi më pak se sa ishte planifikuar, pra 27.8 miliardë denarë, krahasuar me 28.3 miliardë denarë.

Ai gjithashtu bëri një “hark” më të vogël për mallrat dhe shërbimet sesa kishte planifikuar, dmth 43.4 miliardë denarë, në vend të 46.8 miliardë denarëve të planifikuar më parë.

Më pak janë shpenzuar për subvencione dhe transfere, pra 20.3 miliardë denarë, krahasuar me 21.9 miliardë denarë të planifikuara për këtë qëllim.

Ka pasur më pak realizim në përfitimet shoqërore, dmth janë shpenzuar 80.8 miliardë denarë, krahasuar me 81.5 miliardë siç ishte planifikuar.

Dhe kur bëhet fjalë për shpenzimet kapitale, të cilat kritikohen vazhdimisht nga të gjitha autoritetet për performancë të dobët, vitin e kaluar pati një prapambetje serioze.Në këtë drejtim, shteti shpenzoi 17.8 miliardë denarë për investime kapitale vitin e kaluar, krahasuar me 22.8 miliardë denarë siç ishte planifikuar me buxhetin shtesë.

Nëse kjo shprehet në euro, praktikisht vitin e kaluar për shpenzimet kapitale – për rrugë, energji, tubacion gazi, kopshte, spitale, shkolla, furnizim me ujë, etj., shteti shpenzoi rreth 290 milion euro, në vend të planifikuar 371 milion euro, që do të thotë se ka një dështim për 81 milion euro.

Nëse llogaritni përqindjen e realizimit, do të shihet se është 78 përqind, e cila nuk është aq e keqe duke marrë parasysh se sa dobët janë realizuar shpenzimet kapitale gjatë muajve. Është e qartë se muajt e fundit ka pasur një “forcë” për të realizuar të paktën ato projekte kapitale aty ku është e mundur, dhe për të zvogëluar kritikat nga publiku i cili ka vërejtje të forta në lidhje me realizimin e dobët të investimeve kapitale.

Përndryshe, debati i ndryshimit mbi rebalancin e buxhetit ka përfunduar në Parlament dhe nga e hëna ai pritet të jetë në rendin e ditës të një seance parlamentare. Me rebalancin e dytë të Buxhetit për këtë vit, praktikisht duhet të fillojë zbatimi i paketës së katërt të masave për mbështetjen e qytetarëve dhe ekonomisë për tejkalimin e krizës së shkaktuar nga Covid 19. Me një shumë totale prej 470 milion euro dhe 31 masa, Qeveria do të përpiqet për të ndihmuar qytetarët dhe kompanitë për të ruajtur likuiditetin dhe për të ruajtur çdo vend pune. FLAKA

Desk
By Desk October 26, 2020 21:44