Sigurohet kredia 50 milion euro e dhënë nga Banka Botërore për të paguar pagat për punonjësit e sektorit privat

Desk
By Desk April 28, 2020 21:22

Sigurohet kredia 50 milion euro e dhënë nga Banka Botërore për të paguar pagat për punonjësit e sektorit privat

Në seancën e sotme të 47-të, Qeveria miratoi Informacionin për Realizimin e Fondeve nga Projekti për Lidhjen e Rrugëve Lokale të financuar nga Banka Botërore, në shumën 50 milion EUR, në mënyrë që të bashkëfinancojë masën e qeverisë për mbështetjen financiare të punëdhënësve të prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike, të paguajnë pagat e punëtorëve për muajt prill dhe maj të vitit 2020, përcjell FLAKA.

Sipas shërbimit për shtyp të qeverisë, me propozimin e Bankës së Zhvillimit, Qeveria sot rishikoi dhe miratoi informacionin e tretë për Qeverinë e Maqedonisë së Veriut për kompanitë e përpunuara që plotësojnë kushtet dhe kriteret për kreditë pa interes. Janë aprovuar kërkesat për gjithsej 377 kompani me 2.735 të punësuar për të përdorur kredi pa interes në total 2.533.892 euro.

Në të tre grupet së bashku, gjithsej 631 aplikime kredie u miratuan në shumën totale prej 4.7 milion euro, për ndërmarrjet me 5,588 të punësuar.

Sipas strukturës së aplikacioneve totale të aprovuara për kredi, mikro ndërmarrjet me deri në 10 të punësuar marrin pjesë me 76 përqind, ndërmarrjet e vogla me deri në 50 punonjës marrin pjesë me 22 përqind, dhe ndërmarrjet e mesme me deri në 250, me një përqind.

Nga gjithsej 4.7 milion euro të aprovuara, 2.1 milion euro janë aprovuar për kompanitë e transportit, janë aprovuar 2.4 milion euro për kompanitë e hotelierisë, ndërsa pjesa tjetër janë aprovuar për kompanitë e turizmit (agjensitë e udhëtimit dhe operatorët turistikë).

Në seancën e sotme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për pagesën e të drejtave monetare të mbrojtjes sociale për Prill 2020. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është e detyruar të paraqesë të dhënat mbi përfituesit e të drejtave financiare të mbrojtjes sociale pranë bankave tregtare jo më vonë se 30 Prill 2020.

Qeveria ka vendosur t’u rekomandojë bankave tregtare të sigurojnë disponueshmërinë e fondeve nga pagesa e prillit të parave të mbrojtjes sociale përmes ATM-ve dhe në rrjetet e tregtisë nga 4 maji i vitit 2020.

Në seancën e Qeverisë u miratua një Dekret me forcë juridike për zbatimin e Ligjit për veprimtarinë e hotelierisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme e cila rregullon kohën e zgjatjes së vlefshmërisë së licencës për kryerjen e veprimtarisë hotelierike në klubet e natës, kabaret, disko klub dhe disko klubet e hapura për një periudhë prej gjashtë muajsh. FLAKA

Desk
By Desk April 28, 2020 21:22