Situatë pandemie dhe kriza, policia më e rrezikuar për tu prekur me Covid 19

Desk
By Desk November 21, 2020 19:30

Situatë pandemie dhe kriza, policia më e rrezikuar për tu prekur me Covid 19

Policia do të jetë me angazhim të plotë dhe orarë të ngarkuar në këtë situatë pandemie dhe krize, që ka kapluar të gjithë globin, njoftojnë autoritetet. Shërbyesit policorë të cilët janë të ekspozuar ndaj infeksionit dhe më të rrezikuarit për tu prekur me Covid 19, ata do të jenë edhe më tëj më të goditur, deri sa Qeveria të ndërmarrë masa për mbrojtjen e tyre.

Më të rrezikuar janë policia rrugore, e cila kujdeset për rendin dhe qetësin publike. Numri I antarëve të infektuar me Covid 19 në këtë digaster edhe ashtu është shumë I lartë, shifrat vazhdojnë të rriten cdo ditë.

“Vetë gjendja e krizës ,kërkon kontrolle të shtuara të levizjes, mirmbajtjen e rendit dhe qetësisë publilke dhe sigurisht ndihmën e institucioneve të tjera për implementimin e të gjithë këtyre masave”, u shpreh profesoresha universitare Frosina Tashevska Remenski.

“Është shume e nevojshme që edhe shteti. Në mes të masave të cilat duhet të jenë si prioritet dhe të njejtat të realizohen është, mbrojtja e antarëve të policisë dhe ndër të parët që duhet të pranojnë vaksinën, duhet të jenë pikërisht shërbyesit policorë, bashkë me të gjithë ata që janë shtylla mbështetëse në luftën kundër kësaj pandemie, ata janë mjekët”, theksoi ish kryetari i kontrolleve të brendëshme në MPB, Voisllav Zafirovski.

Kërkesat nga Sindikat e Pavarur e Policisë janë që autoritëtët kompetente të sigurojnë paisje dhe kushte për mos ndërprerje të punës në kohë pandemie.

“Nëse nuk ka polici, nuk do të ketë rend dhe këtu do të përfëshijë edhe sistemin e burgjeve, policinë e burgjeve, policinë pyjore dhe gjyqësore e cila njësoj si ne, me autorizim duhet të jenë të kyçura edhe këto resore në të gjithë shoqërinë, sepse mendoj se do të përfundojmë shume keq, nëse nuk ndëgjohet apeli jonë nga ana e njerëzve dhe personave që janë kompetent në udhëheqjen e këtij shteti”, u shpreh kryetari i sindikatës së pavarur të policisë Goce Dellcev.

Këto mesazhe u përcollën në debatin për ndryshimin e dispozitave ligjore për marrjen e armëve nga njësitet policore./Tvm2

Desk
By Desk November 21, 2020 19:30