Spasovski: Nuk është çështja se si do të vazhdojmë pas krizës së koronës, por sa shpejt do të jemi në gjendje të vazhdojmë me aktivitet të fortë ekonomik

Desk
By Desk April 18, 2020 19:44

Spasovski: Nuk është çështja se si do të vazhdojmë pas krizës së koronës, por sa shpejt do të jemi në gjendje të vazhdojmë me aktivitet të fortë ekonomik

Kryesisht masat kufizuese që kemi ndërmarrë në të kaluarën kanë pasur për qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së njerëzve sepse është qëllimi ynë prioritar si qeveri, tha kryeministri Oliver Spasovski në konferencën e sotme për shtyp, duke shtuar se të gjitha institucionet I janë përgjigjur në nivel të lartë detyrave dhe përgjegjësive të tyre.

Mund të themi, theksoi ai, që numri i pacientëve në vend është brenda pritjeve të kësaj periudhe. Spasovski beson se masat e distancës sociale dhe fizike japin më së shumti rezultate. Ai kujtoi se ishin përgatitur dy pako masash që ishin ndihma e drejtpërdrejtë për ekonominë, pra kompanitë. Grupi i parë ishte i destinuar për ata më të prekur në muajin mars dhe këto janë ndërmarrjet në fushën e turizmit, hotelierisë dhe transportit, sepse, sqaroi Spasovski, në dy javët e fundit ka pasur vendime në lidhje me ndalimin e funksionimit të këtyre kompanive dhe pikërisht përmes linjës së kredisë që u hap përmes Bankës së Zhvillimit prej 5.9 milionë euro, mbështetje iu dha këtyre kompanive.

“Kishte dy grupe marrëveshjesh për vendimmarrje. I pari mbulon gjithsej rreth 163 kompani ose 1.737 të punësuar ose gjithsej 263 mijë e 79 euro. Dhe 96 për qind e këtyre kompanive janë mikro-kompani që punësojnë deri në dhjetë punonjës dhe kompani të vogla që punësojnë deri në 50 punonjës”, sqaroi kryeministri.

Grupi i dytë i kontratave të aprovuara nga banka janë 118 kompani, 1.116 të punësuar me një vlerë të përgjithshme prej 932.602 euro ose gjithsej 254 kompani që kanë përdorur këtë grup masash, rreth 2.2 milion euro mbështetje financiare dhe mbulojnë rreth 2.853 punonjës.

“Nëse i shikojmë këto kompani në aspektin e strukturës, kjo mbështetje shkon në kompanitë më të vogël për ata që kanë nevojë për mbështetje. Atëherë 69 për qind e kompanive që nënshkruan një kontratë me bankën e zhvillimit për kredi pa interes janë mikro kompani me deri në dhjetë të punësuar, 28 për qind kompani të vogla me rreth 50 të punësuar dhe katër për qind janë kompani të mesme me deri 250 punonjës”, tha Spasovski.

Grupi i dytë i masave që ne miratuam dhe që filluan të zbatohen, shtoi ai, ishte rritja e mbështetjes ekonomike të të gjitha kompanive në RMV me dy qëllime. Së pari, për të ruajtur vendet e punës, domethënë për të mbështetur punëtorët, dhe së dyti, tha kryeministri, për të ndihmuar kompanitë në përgjithësi që të kenë likuiditet në mënyrë që ata të mund të vazhdojnë veprimtarinë e tyre ekonomike që do të jetë shumë e rëndësishme në periudhën pas përfundimit të kësaj krize shëndetësore.

“Çështja nuk qëndron se si do të vazhdojmë pas kësaj, pyetja është se sa shpejt do të jemi në gjendje të vazhdojmë me një aktivitet të fortë ekonomik në mënyrë që dëmet dhe efektet të jenë më të vogla”, theksoi Spasovski.

Një nga masat kryesore është mbështetja e kompanive për sa i përket pagimit të pagës minimale, dhe këtu, nënvizoi ai, kjo masë mbulon 87 për qind të kompanive me rreth 250 mijë të punësuar dhe ajo masë mund të jetë në dispozicion për rreth 35 mijë kompani.

“Kjo është një gamë e gjerë. Ne debatuam dy herë në Këshillin Ekonomik në Qeveri, kemi debatuar disa herë në Qeveri në lidhje me këtë grup masash, i përcaktuam ato, i harmonizuam ato. Sidoqoftë, ne kemi lënë hapësirë ​​që më vonë përms votimit të vendimeve të kemi ndryshime të caktuara, të cilat kryesisht vijnë për shkak të debateve që kemi me dhomat e tregtisë dhe sindikatat dhe me punëtorët, dhe kështu të harmonizojmë të gjitha këto masa për të dhënë efektin më të mirë të mundshëm. Sigurisht, për këtë masë u miratua një Dekret qeveritar. Ekzistojnë kufizime të caktuara që kompanitë duhet të plotësojnë në mënyrë që të jenë në gjendje të përfitojnë nga kjo masë, veçanërisht nëse atyre nuk u janë ndarë bonuse të dividentës dhe shpërblime për paga”, sqaroi kryeministri Spasovski.

Për më tepër, siç tha ai, 10 për qind e kompanive të mos kenë paga më të larta se 120 mijë denarë, të kenë rënie  të të ardhurave për 30 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë, domethënë muajin prill të vitit të kaluar, që të jenë në gjendje të përdorin të gjitha këto favorizime në pjesën e pagës minimale.

Sugjerimet ishin nga kompanisë lidhur me detyrimin e tyre për t’i mbajtur në punë punëtorët deri në shtator për t’u shkurtuar deri në korrik. Ne e bëmë këtë në mënyrë që kompanitë të kenë njëfarë sigurie, por, thotë ai, kjo nuk na detyron të kemi një grup të ri masash që do të vazhdojnë të ndihmojnë kompanitë.

Masa e dytë alternative, tha ai, është që disa kompani të jenë në gjendje të përdorin 50 për qind të kontributeve të tyre për të mbuluar gjendjen e tyre, dhe kjo po ndodh.

Aktiviteti që ne bëmë së bashku me BP të RMV në pjesën e kredive, duke sjellë një dekret, tha Spasovski, se si të lehtësojmë gjithçka për të mos nënshkruar kontrata me të gjithë ata që kanë kredi, qofshin ata persona fizikë, persona juridikë, tashmë kjo masë ka filluar.

“Shtyrja e ekzekutimit, sepse kjo është shumë e rëndësishme në këtë moment, që të gjitha paratë mund të drejtohen tek qytetarët dhe të mos kemi një situatë në të cilën mund të ekzekutohen mjetet financiare. Një ndihmë shtesë prej 50 milionë eurosh për kredi përmes Bankës së Zhvillimit të Maqedonisë Veriore”, tha kryeministri.

Ai gjithashtu vuri në dukje se janë miratuar dekrete speciale për të ndihmuar artizanët me pagën minimale, për të ndihmuar drejtpërdrejtë punonjësit e kulturës dhe për të ndihmuar punonjësit e sportit.

“Të gjithë do të mbajmë një pjesë të barrës së kësaj krize. Kjo nuk është një kohë kur dikush do të fitojë. Unë shpesh flas për ato fitime, qofshin ato ekonomike, politike apo ndonjë fitim tjetër, thjesht nuk është koha për ndonjë fitim, por të gjithë së bashku të jemi të përqendruar në trajtimin me sukses të kësaj situate ashtu siç edhe në fakt po veprojmë të gjithë në Qeveri”, është decid Spasovski.

Desk
By Desk April 18, 2020 19:44