Back to homepage

Etiketë "ДВЛ"

Видеолотарија Касинос Австрија со игралиште го потикнува спортскиот дух кај децата

Видеолотарија Касинос Австрија со игралиште го потикнува спортскиот дух кај децата

Под слоганот ИГРАЈ СО ШАМПИОНИТЕ, Видеолотарија Касинос Австрија отпочна со реализација на амбициозниот проект за изградба на повеќенаменски и спортски игралишта низ целата земја. Со донација од 3,284,019 денари, во Свети Николе ставено е во функција првото мултифункционално детско игралиште, кое

Read Full Article