Back to homepage

Etiketë "Abdylshyqyr Abedini"

Zv.minisri Abedini: Zhvillimi i ekonomive bujqësore familjare është i një rëndësie të veçantë

Zv.minisri Abedini: Zhvillimi i ekonomive bujqësore familjare është i një rëndësie të veçantë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave është ndër ministritë më aktive e përbërjes qeveritare aktuale. Mes të tjerash u krijua plani kombëtar për prodhimin e ushqimit si dhe modeli i ri i subvencionimit. Programa për zhvillim rural gjithashtu

Read Full Article