Back to homepage

Etiketë "Agencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore"

Përdorimi racional i antibiotikëve e  përmirëson shëndetin publik

Përdorimi racional i antibiotikëve e përmirëson shëndetin publik Updated

Agjencia e barnave dhe paisjeve mjekësore duke u bazuar në objektivat strategjike te saj që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe avancimin e shëndetit publik , po monitoron nga afër përdorimin e barnave antibakteriale (antibiotikët). Që nga fillimi i pandemisë

Read Full Article