Back to homepage

Etiketë "Agim Nuhiu"

Nuhiu: Reforma ne sektorin Gjyqësor 2017-2022 mbetet prioritet

Nuhiu: Reforma ne sektorin Gjyqësor 2017-2022 mbetet prioritet

Udhëhoqëm mbledhjen e Këshillit për monitorimin e zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 dhe diskutuam për:1. Statusin e agjendës legjislative në përputhje me Strategjinë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022, si dhe mjetet financiare të siguruara për

Read Full Article