Back to homepage

Etiketë "Ana Anastasovska"

Rosana Aleksoska: Ndikimi rus depërton veçanërisht në periudha dhe ngjarje kyçe për Maqedoninë e Veriut

Rosana Aleksoska: Ndikimi rus depërton veçanërisht në periudha dhe ngjarje kyçe për Maqedoninë e Veriut

Organizata joqeveritare MOST së fundmi publikoi një studim dedikuar luftës kundër lajmeve dhe narativave të rreme. Studimi „Dezinformatat dhe distorzioni informativ në Maqedoninë e Veriut Dhjetor 2021“ fokusohet tek narrativat dominante në vitin 2020, me një fokus të veçantë tek artikujt

Read Full Article