Back to homepage

Etiketë "Apostol Simovski"

Regjistrimi, përkundër të gjitha sfidave, është i saktë dhe preciz, pretendon Simovski

Regjistrimi, përkundër të gjitha sfidave, është i saktë dhe preciz, pretendon Simovski

Regjistrimi i Popullsisë, Familjeve dhe Banesave 2021 është regjistrimi i parë në shumë parametra – i pari në pothuajse dy dekada, i pari në një pandemi, i pari në një metodë të kombinuar, i pari që rendit diasporën dhe më

Read Full Article