Në objektet shkollore ku do të votohet, një ditë para ditës së votimit do të ketë orar të reduktuar Përditësuar

 Mësimi në vitin shkollor 2023/2024 do të realizohet plotësisht siç parashihet me planet për organizimin e punës në shkollat ​​fillore dhe të mesme. Edhe pse votimi në kuadër të rrethit të parë dhe të dytë zgjedhor është caktuar në ditë

Read Full Article