Back to homepage

Etiketë "Buxheti"

Të hyrat e realizuara në buxhetin e 2021 janë 15.3% më shumë se në vitin 2020

Të hyrat e realizuara në buxhetin e 2021 janë 15.3% më shumë se në vitin 2020

Nga ministria theksojnë se tejkalim sa i përket planifikimit është shënuar te të hyrat nga tatimet dhe kontributet për 2% kurse deficiti është realizuar me vlerë prej 38.8 miliardë denarëve ose 5.4% nga PBB që është më i ulët se

Read Full Article
Përfundon debati për propozim-buxhetin për vitin 2022

Përfundon debati për propozim-buxhetin për vitin 2022

Në Kuvend sot përfundon debati për propozim-buxhetin për vitin 2022 dhe pritet të miratohet. Propozim-buxheti peshon 4,4 miliardë denarë. Shpenzimet e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 272,4 miliardë denarë ose 35,2 për qind të BPV-së, ndërsa të hyrat e

Read Full Article