Back to homepage

Tag "Derivatert"

Këto janë çmimet e reja të derivateve të naftës

Këto janë çmimet e reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0.01% në raport me vendimin e

Read Full Article