Back to homepage

Etiketë "digjitalizimi i librave"

RMV, nuk ka ligj të ri për digjitalizimin e librave, nxënësit vazhdojnë të mësojnë nga librat e shtypur

RMV, nuk ka ligj të ri për digjitalizimin e librave, nxënësit vazhdojnë të mësojnë nga librat e shtypur

Nuk ka risi në procesin e digjitalizimit të arsimit në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit do të vazhdojnë të mësojnë sipas formës tradicionale të mësimit, me libra të printuara apo të shtypura. Mbetet dhe opsioni vullnetar, nëse dëshirojnë ata mund të

Read Full Article