Back to homepage

Etiketë "e diela ditë jopune"

Nga 1 janari e diela ditë jopune, punëtorët të raportojnë

Nga 1 janari e diela ditë jopune, punëtorët të raportojnë

Nga 1 janari, e diela është përcaktuar si ditë jopune. Kuvendi miratoi ndryshimet ligjore për marrëdhëniet e punës, të cilat do të zbatohen nga viti i ardhshëm. Përcaktohen aktivitetet në të cilat pushimi javor mund të zëvendësohet me një ditë

Read Full Article