Back to homepage

Etiketë "Edukimi mediatik"

RMV, edukimi mediatik do të mësohet në katër fakultete

RMV, edukimi mediatik do të mësohet në katër fakultete

Katër institucione të arsimit të lartë do të përfshijnë edukimin mediatik në programet e tyre të studimit. Fakulteti Filologjik “Bllaze Koneski” dhe Fakulteti Pedagogjik “Shën Kliment i Ohrit“ nga Universiteti ”Shën Kirili dhe Metodi” nga Shkupi, Universiteti i Evropës Juglindore

Read Full Article