Back to homepage

Etiketë "Instituti për qeverisje të mirë dhe perspektiva euro-atlantike"

Analizë: Nxënësit dhe studentët preferojnë mësim të drejtpërdrejtë ose model të kombinuar

Analizë: Nxënësit dhe studentët preferojnë mësim të drejtpërdrejtë ose model të kombinuar

Pjesa më e madhe e të rinjve në rajon, mbi 70%, nuk dëshirojnë të vazhdojnë me mësimin online dhe konstatojnë se as ata dhe as profesorët nuk bëjnë përpjekje të mjaftueshme për mësim cilësor përmes internetit, që rezulton me nivel

Read Full Article