Back to homepage

Etiketë "Ligji i ri për inspektim në mjedisin jetësor"

Ligji i ri për inspektim në mjedisin jetësor është miratuar, duhet të sigurojë kontrolle më efikase të ndotësve

Ligji i ri për inspektim në mjedisin jetësor është miratuar, duhet të sigurojë kontrolle më efikase të ndotësve

Ligji për inspektim në mjedisin jetësor, pas disa vitesh vonesë, dje më në fund u miratua në Kuvend. Ligji i ri, i hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duhet të sigurojë reformim, organizim dhe bashkëpunim më të mirë

Read Full Article