Back to homepage

Etiketë "Ligji për ndryshimin e gjinisë"

Shtyhet Ligji për ndryshimin e gjinisë

Shtyhet Ligji për ndryshimin e gjinisë

Propozim ndryshimet e ligjit të evidencës amë nuk gëzojnë mbështetjen e pozitës dhe opozitës ata  janë kundër propozimit të Qeverisë që ndryshimi i gjinisë të legalizohet vetëm me deklaratë në noter dhe me një fotokopje të letërnjoftimit. Një gjë të tillë

Read Full Article