Back to homepage

Etiketë "Makinat"

Numër rekord prej 66,8 përqind e familjeve në vend vitin e kaluar kanë raportuar se posedojnë makinë

Numër rekord prej 66,8 përqind e familjeve në vend vitin e kaluar kanë raportuar se posedojnë makinë

Mbrojtja e mjedisit jetësor përmes luftës kundër ndryshimeve klimatike dhe ndotjes së ajrit në qytetet në Maqedoni zbatohet, por teorikisht. Në praktikë, të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës tregojnë se, numri i amvisërive të Maqedonisë që posedojnë veturë të

Read Full Article