Back to homepage

Etiketë "Meta.Mk"

Martesat mes të miturve arsyeja kryesore për braktisjen e shkollës, por jo e vetmja

Martesat mes të miturve arsyeja kryesore për braktisjen e shkollës, por jo e vetmja

Pritshmëritë më të zakonshme që imponohen nga stereotipat e pa çrrënjosura në familjet tradicionale, sipas përvojës së ekspertëve, janë që vajzat rome të qëndrojnë në familje, të ndihmojnë rreth amvisërive, të kujdesen për vëllezërit e motrat e tyre më të

Read Full Article