Back to homepage

Etiketë "Mosha"

Regjistrimi: Sipas grupit të moshës, mosha e tretë  dukshëm me e vogël!

Regjistrimi: Sipas grupit të moshës, mosha e tretë dukshëm me e vogël!

Popullsia e përgjithshme rezidente në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas grupit të moshës pesëvjeçare dhe gjinisë, tregon që numrin më të madh të popullsisë e përfaqësojnë pjesëtarët e grupit të moshës nga nga 40 deri 44 vjeçe, edhe atë:

Read Full Article