Back to homepage

Etiketë "Njihemi me sëmundjet e rralla"

15 ditë deri në fillimin e sezonit të pestë të Fushatës nacionale “Njihemi me sëmundjet e rralla”

15 ditë deri në fillimin e sezonit të pestë të Fushatës nacionale “Njihemi me sëmundjet e rralla”

Të rrallat nuk janë të padukshme. Sot jemi 15 ditë nga fillimi i edicionit të 5-të jubilar të këtij viti tëFushatës Kombëtare “Njihemi me sëmundjet e rralla”, lajmëron Shoqata “Rrallë është të jesh irrallë” si njoftim për edicionin jubilar të

Read Full Article