Back to homepage

Etiketë "Përkatësia fetare"

Regjistrimi: 46,14% janë deklaruar ortodoksë, 32,17% muslimanë

Regjistrimi: 46,14% janë deklaruar ortodoksë, 32,17% muslimanë

Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoni sot ka shpallur rezultatet e regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe ekonomive familjare. Sipas përkatësisë fetare në Maqedoni jaë deklaruar:46,14% janë deklaruar si ortodoksë32,17% si muslimanë0,37 si katolikë Në këtë regjistrim ka pasur qytetarë që

Read Full Article